Profesjonalne centrum wterynarii Oświęcim

Nasz nowy nabytek

15.11.2018

Taki sprzęt przyszedł dzisiaj do naszej lecznicy i jak widać już w akcji...